Hoppa till innehåll

Stiftelsen

Insikten växer att den teknik vi för inte länge sen kallade modern, inte kan ge oss den framtid vi mest önskar – och kanske inte ens den vi­­­­­ minst önskar.

Hoppet står till  nytänkande, nya uppfinningar, nya strategier. Vad annars?

Nestor Work of Art vill verka för att mänsklighetens, ur alla tider, ärvda kunskaper görs någorlunda lätt tillgängliga i allt detta yrvakna tankearbete. Det vi vill hålla fram är storartade system av vetande som byggts, prövats och omprövats i ojämförligt mycket längre tid än det nya som nu tränger sig fram och måste ges plats.

Oöverskådligt många nykonstruerade och lovande koncept kommer att läggas fram och marknadsföras. Men vart och ett av dem har att samexistera med alla andra lika nya koncept, och ännu nyare.

Konsekvensberäkningar, lika svåra som livsavgörande, kan i lyckliga fall göras bättre med god sikt bakåt.

Cogita Melius (”Tänk bättre”) är en uppmaning – ett gott råd – som vi vill tro att fondens egentlige skapare gärna och ofta delade ut (i varje fall till sig själv – det tycker vi är uppenbart).